side

Privatliv & Cookies

Ikrafttrædelsesdato: august 2020

Indledning og privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik regulerer den måde, hvorpå Headley Media Technology Division Ltd indsamler, anvender, vedligeholder og videregiver information indsamlet fra brugere (hver især en "bruger") på webstedet www.hrtechcorporate.dk ("Webstedet") Denne privatlivspolitik gælder for Webstedet og alle produkter og tjenester tilbudt af Headley Media Technology Division Ltd.

Denne side oplyser om vores politik vedrørende indsamling, anvendelse og videregivelse af personlige data, når du bruger vores Tjeneste, og de valg du har tilknyttet disse data.

Vi anvender dine data til at levere og forbedre Tjenesten. Ved at anvende Tjenesten accepterer du indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i henhold til nærværende politik. Medmindre andet er defineret i denne Privatlivspolitik, har udtryk anvendt i denne Privatlivspolitik samme betydning som i vores Vilkår og betingelser på www.hrtechcorporate.dk.

Headley Media Technology Division forpligter sig til at beskytte og varetage dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den aktuelle lovgivning i CCPA (California Consumer Privacy Act (Californiens lov om forbrugeres privatliv)), hvor det er relevant, og den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd overholder disse CCPA forbrugerrettigheder:

 1. retten til meddelelse
 2. retten til adgang
 3. retten til framelding (eller retten til tilmelding)
 4. retten til anmodning om sletning
 5. retten til ensartede tjenester og priser

Headley Media Technology Division Ltd overholder POPIA-principperne for:

 • ansvarlighed
 • gennemskuelighed
 • sikkerhed
 • dataminimering
 • formålsbegrænsning
 • registrerede rettigheders

Headley Media Technology Division forpligter sig til at beskytte og varetage dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den aktuelle lovgivning i LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Legitim interesse

IT Corporate er forpligtet til at beskytte og sikre dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning og GDPR. IT Corporate vi altid behandle dine personlige data ansvarligt og sikkert. Personlige oplysninger, der er givet til os af vores læsere, gør os i stand til at forbedre vores tjeneste og levere den bedst egnede markedsføring, information og service til brugerne. Vi vil behandle disse data under legitim interesse i henhold til GDPR. Læsere kan fravælge fremtidig kommunikation ved at ophæve abonnementet på e-mailkampagner eller via e-mail: dataprotection@headleymedia.com

IT Corporate følger principperne bag dataminimering og sikrer, at indsamlede personlige data til enhver tid holdes på et minimum (art. 5) De personlige data, vi behandler, er begrænset til visitkortoplysninger for virksomhedsmedarbejdere, som er direkte knyttet til teknologiimplementering og beslutningstagning. Der er udført en omfattende vurdering for at sikre, at personlige data, som vi behandler, ikke i uforholdsmæssig grad påvirker vores læseres rettigheder til privatliv. Vi praktiserer transparens ved tydeligt at informere alle læsere om, at vi behandler deres personlige data og til hvilket formål (art. 13 og 14). Vi vil bestræbe os på at holde alle læserdata opdaterede til enhver tid (art. 5).

Vores tjeneste kan indeholde links til andre websteder, der ikke er underlagt vores kontrol. Såfremt du klikker på et tredjepartslink, dirigeres du til denne tredjeparts websted. Vi anbefaler kraftigt, at du gennemlæser privatlivspolitikken for hvert websted, du besøger. Vi har forsøgt at angive links til tredjeparters privatlivspolitikker på vores websted, hvor det var muligt. Vi påtager os intet ansvar for håndteringen af privatlivsoplysninger på sådanne tredjepartswebsteder, og din brug af disse websteder er på eget ansvar.

Typer af data indsamlet af IT Corporate

Personlige data

Mens du anvender Tjenesten, kan vi muligvis bede dig om at angive visse personhenførbare oplysninger, der kan anvendes til at kontakte eller identificere dig ("Personlige data"). Personhenførbare oplysninger kan inkludere, men er ikke begrænset til:

 • E-mailadresse
 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, region, postnummer, by
 • Cookies

Vi kan anvende dine Personlige data til at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller kampagnemateriale og andre oplysninger, der kan have din interesse. Du kan framelde dig modtagelsen af visse, eller alle, dele af denne kommunikation fra os ved at følge linket til ophævelse af abonnement eller de angivne instruktioner i enhver e-mail, vi sender, eller ved at kontakte os på dataprotection@headleymedia.com.

Børns privatliv

Vores Tjeneste er ikke rettet mod personer under 18 år ("Børn").

Vi indsamler ikke forsætligt personhenførbare oplysninger fra personer under 18 år. Hvis du er forælder eller værge, og du ved, at dine Børn har angivet Personlige data til os, bedes du kontakte os. Såfremt vi bliver klar over, at vi har indsamlet Personlige data fra Børn uden bekræftelse af forældresamtykke, vil vi tage skridt til at slette disse oplysninger fra vores servere.

Køb af data fra tredjepart

IT Corporate køber indimellem markedsføringslister fra tredjepartsleverandører af data. Disse data kan inkludere, men er ikke begrænset til:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Arbejdsrelateret e-mailadresse
 • Arbejdsrelateret postadresse
 • Stillingsbetegnelse/jobfunktion

Hvis der indkøbes data, vil du muligvis begynde at modtage e-mails og telefonopkald fra IT Corporate vedrørende erhvervssektoren/erhvervsinteresser uden at have angivet disse oplysninger til os. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage disse opdateringer/denne kommunikation, kan du til enhver tid framelde dig/ophæve abonnementet eller sende en e-mail til dataprotection@headleymedia.com. Vi opretholder også tydelig registrering af disse dataleverandører.

Overførsel af data

Dine oplysninger, herunder Personlige data, kan blive overført til – og vedligeholdt af – computere placeret uden for din region, dit land eller anden statslig jurisdiktion, hvor lovgivningen om databeskyttelse kan være forskellig fra lovgivningen i din jurisdiktion.

Hvis du er bosiddende uden for Storbritannien og vælger at give os oplysninger, skal du bemærke, at vi overfører data, herunder Personlige data, til Storbritannien og behandler dem der.

Dit samtykke til denne Privatlivspolitik efterfulgt af din fremsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din accept at denne overførsel.

Headley Media Technology Division Ltd vil tage rimelige skridt til at sikre, at dine data behandles sikkert og i henhold til denne Privatlivspolitik, og at der ikke sker overførsel af dine Personlige data til en organisation eller et land, medmindre der forefindes tilstrækkelige kontrolforanstaltninger, herunder sikkerhed for dine data og andre personlige oplysninger.

Videregivelse af data

Såfremt Headley Media Technology Division Ltd involveres i en fusion, et opkøb eller et frasalg af aktiver, kan dine Personlige data blive overført. Vi giver dig et varsel, før dine Personlige data overføres og bliver underlagt en anden Privatlivspolitik.

Lovmæssige krav

Headley Media Technology Division Ltd kan videregive dine Personlige data i god tro, såfremt en sådan handling er nødvendig for at:

 • overholde en juridisk forpligtelse
 • beskytte og forsvare rettigheder eller aktiver tilhørende Headley Media Technology Division Ltd
 • forhindre eller efterforske mulige forseelser i forbindelse med Tjenesten
 • beskytte brugere af Tjenestens eller offentlighedens personlige sikkerhed
 • beskytte mod juridisk ansvar.
 • Sikkerhed for data

Sikkerheden af dine data er vigtig for os, men husk, at ingen metode til transmission over internettet og ingen metode til elektronisk opbevaring er 100 % sikker. Vi vil bestræbe os på at anvende kommercielt acceptable metoder til at beskytte dine Personlige data.

Datasikkerhed

Vi anvender en meget streng praksis for databeskyttelse af data, der behandles og administreres i virksomheden.  Desuden har IT-sikkerhed altid været et nøgleområde, hvor vi har sørget for, at data og systemer er sikre.  Vi anvender firewalls, antivirussoftware, kryptering og et forbud mod brug af regneark, der allerede håndhæves på stationære computere.

IT Corporate implementerer en krypteringspolitik, der er afgørende for at reducere risikoen for datasubjekter rettigheder. Vi anvender pseudonymisering, kryptering og minimering, som alle er anerkendte teknikker til databeskyttelse.

Opbevaring af data

Headley Media Technology Division Ltd vil opbevare dine Personlige data, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i nærværende Privatlivspolitik. Vi vil opbevare og anvende dine Personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (f.eks. hvis det kræves, at vi opbevarer dine data for at overholde gældende lovgivning), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Headley Media Technology Division Ltd vil også opbevare brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i et kortere tidsrum, bortset fra, når disse data anvendes til at styrke sikkerheden eller til at forbedre funktionaliteten af vores Tjeneste, eller såfremt vi er juridisk forpligtet til at opbevare data i længere tidsrum.

Dine databeskyttelsesrettigheder under Persondataforordningen (GDPR)

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) har du visse databeskyttelsesrettigheder. Headley Media Technology Division Ltd forsøger at tage rimelige skridt for at lade dig rette, tilføje, slette eller begrænse brugen af dine Personlige data

Hvis du vil informeres om, hvilke Personlige data vi har om dig, og hvis du ønsker at fjerne disse data fra vores systemer, bedes du kontakte os.

Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Retten til at se, opdatere eller slette de oplysninger, vi har om dig. Når det gøres muligt, kan du se, opdatere eller anmode om sletning af dine Personlige data direkte fra afsnittet med dine kontoindstillinger. Såfremt du ikke er i stand til selv at udføre disse handlinger, bedes du kontakte os for hjælp.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få oplysninger berigtiget, såfremt disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Ret til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personlige data.
 • Ret til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Ret til dataoverførbarhed. Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Ret til at tilbagetrække samtykke. Du har også ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække dit samtykke, hvor Headley Media Technology Division Ltd har påberåbt sig dit samtykke for at behandle dine personlige oplysninger.
 • Bemærk, at vi kan bede dig om at verificere din identitet, før vi besvarer sådanne anmodninger.

Du har ret til at klage til datatilsynet over vores indsamling og anvendelse af dine Personlige data. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Sporings- og cookiedata

Vi anvender cookies og tilsvarende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores Tjeneste og til at indeholde visse oplysninger.

Cookies er filer med en lille mængde data, der kan omfatte en anonym entydig identifikator. Cookies sendes til din browser fra et websted og gemmes på din enhed. Sporingsteknologier anvender også beacons, tags og scripts til at indsamle og spore oplysninger og til at forbedre og analysere vores Tjeneste.

Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at angive, når en cookie sendes. Hvis du ikke accepterer cookies, vil du dog muligvis ikke kunne anvende visse dele af vores Tjeneste.

Eksempler på cookies, vi anvender:

 • Session-cookies. Vi anvender session-cookies til at levere vores Tjeneste.
 • Præference-cookies. Vi anvender præference-cookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.
 • Sikkerheds-cookies. Vi anvender sikkerheds-cookies af sikkerhedshensyn.

Sådan anvender vi dine data

Vi kan anvende de oplysninger, du giver os, og de oplysninger vi indsamler via din brug af vores websteder, på måder beskrevet herunder og som beskrevet på indsamlingstidspunktet. Headley Media Technology Division Ltd anvender de indsamlede data til forskellige formål:

 • Til at levere og vedligeholde vores Tjeneste
 • Til at meddele dig ændringer af vores Tjeneste
 • Til at lade dig deltage i interaktive funktioner i vores Tjeneste, når du vælger at gøre det
 • Til at levere kundesupport
 • Til at indsamle analyser eller værdifulde oplysninger, så vi kan forbedre Tjenesten
 • Til at overvåge brugen af vores Tjeneste
 • Til at registrere, forhindre og håndtere tekniske problemer

Nyhedsbreve

Vi vil anvende de oplysninger, du har givet os, til at sende dig daglige nyhedsbreve, som du har abonneret på. Vi vil ikke genbruge dine data eller føje dem til eventuelle markedsføringslister, medmindre du har givet os dit samtykke til at gøre det.  Vi vil give dig en metode til ophæve abonnementet i ethvert nyhedsbrev, vi sender dig.

Webstedsanalyse

Vi kan anvende tredjeparts-tjenesteudbydere til at overvåge og analysere brugen af vores Tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste, der leveres af Google til at spore og rapportere om webstedstrafik. Google anvender de indsamlede data til at spore og overvåge brugen af vores Tjeneste. Disse data deles med andre Google-tjenester. Google kan anvende de indsamlede data til at kontekstualisere og tilpasse annoncerne på deres eget annoncenetværk.

Du kan undlade at gøre din aktivitet på Tjenesten tilgængelig for Google Analytics ved at installere browsertilføjelsesprogrammet til framelding af Google Analytics. Tilføjelsesprogrammet forhindrer Google Analytics' JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) i at dele oplysninger med Google Analytics om besøgsaktivitet.

Du kan se flere oplysninger om privatlivspraksis for Google på websiden Google Privatliv og vilkår: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

Adfærdsrelateret remarketing

Headley Media Technology Division Ltd anvende remarketing-tjenester til at annoncere på tredjepartswebsteder, når du har besøgt vores Tjeneste. Vi og vores tredjepartsleverandører anvender cookies til at informere, optimere og vise annoncer baseret på dine tidligere besøg på vores Tjeneste.

Google AdWords

Remarketing-tjenesten Google AdWords leveres af Google Inc.

Du kan fravælge Google Analytics til annoncevisning og tilpasse annoncer fra Google Display Network ved at gå til siden Google Annonceindstillinger: http://www.google.com/settings/ads

Google anbefaler også at installere browsertilføjelsesprogrammet til fravalg af Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – i din webbrowser. Browsertilføjelsesprogrammet til fravalg af Google Analytics giver de besøgende mulighed for at forhindre, at deres data indsamles og anvendes af Google Analytics.

Du kan se flere oplysninger om privatlivspraksis for Google på websiden Google Privatliv og vilkår: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

Facebook

Facebook remarketing-tjenesten leveres af Facebook Inc.

Du kan få mere at vide om interessebaseret annoncering fra Facebook på siden: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Du kan fravælge Facebooks interessebaserede annoncer ved at følge disse instruktioner fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook overholder de selvregulerende principper for adfærdsbaseret onlineannoncering etableret af Digital Advertising Alliance. Du kan også framelde dig Facebook og øvrige deltagende virksomheder via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Canada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller du kan framelde dig via indstillingerne på din mobilenhed.

Du kan se flere oplysninger om Facebooks privatlivspraksis i Facebooks datapolitik: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRoll remarketing-tjenesten leveres af Semantic Sugar Inc.

Du kan fravælge AdRoll-remarketing ved at gå til denne AdRoll Advertising Preferences-webside: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Du kan se flere oplysninger om privatlivspraksis for AdRoll på websiden AdRoll Privacy Policy: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus remarketing-tjenesten leveres af AppNexus Inc.

Du kan fravælge AppNexus-remarketing ved at gå til websiden Privacy & the AppNexus Platform: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Du kan se flere oplysninger om privatlivspraksis for AppNexus på websiden AppNexus Platform Privacy Policy: http://www.adroll.com/about/privacy

Ændringer af denne Privatlivspolitik

Vi kan opdatere vores Privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil meddele dig enhver ændring ved at slå den nye Privatlivspolitik op på denne side.

Vi vil meddele dig via e-mail og/eller en iøjnefaldende notits på vores Tjeneste, før en eventuel ændring træder i kraft, og opdatere "ikrafttrædelsesdato" øverst på denne Privatlivspolitik.

Du anbefales at gennemlæse denne Privatlivspolitik regelmæssigt for at registrere eventuelle ændringer. Ændringer af denne Privatlivspolitik træder i kraft, når de slås op på denne side.

Kontakt os

Har du spørgsmål om denne Privatlivspolitik, bedes du kontakte os:

Via e-mail: dataprotection@headleymedia.com

Ved at gå til denne side på vores websted: www.hrtechcorporate.dk/ContactUs

Via telefonnummer: +44 (0) 1932 564999

Via brevpost: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP, England

Om os

For at tilføje dit indhold til vores online bibliotek af teknologiressourcer, klik venligst her...

Ledergruppe

Gerry Rhoades-Brown

Administrerende direktør

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

International kundedirektør

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Vicepræsident for salg DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Kundedirektør

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Ledende kundechef

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Kundechef

will.pownall@headleymedia.com